เกล็ดความรู้

*MATRIFLO93AC

*เป็นปูนทนไฟใช้กับจุดที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูง เหมาะกับบล็อคหัวพ่นไฟและจุดต่อระดับน้ำอลูมิเนียม เป็นเกรดพรีเมี่ยมที่สุด

MATRIFLO84ACX,MATRIPUMP81ACX

เหมาะกับห้องหลอมอลูมิเนียม มีความเด่นที่ป้องกันน้ำอลูมิเนียมซึมผ่านและทนต่อฟลักซ์ที่ใช้ มีความแข็งแรงสูง เป็นเกรดพรีเมียมเน้นคุณภาพงานเตา

MATRILITE 24AC

เป็นปูนเบาใช้เป็นฉนวนใช้กับงานSafety Back upถัดจากปูนที่รับน้ำโดยตรง มีคุณสมบัติป้องกันน้ำอลูมิเนียมซึมผ่านปกป้องอีกชั้น และลดความร้อนสู่ผิวเหล็กด้านนอกได้อีกด้วย